ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΑΔΑ: 90Τ446907Θ-Τ6Ζ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 25/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/05/2023 14:59:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90Τ446907Θ-Τ6Ζ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου