ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ – ΑΔΑ: 6ΖΚΗ46907Θ-ΙΨΜ

Θέμα: ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 18/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/05/2023 10:31:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΚΗ46907Θ-ΙΨΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου