Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΕ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΖΓΔ46907Θ-57Ο

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΕ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 18/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/05/2023 08:58:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΓΔ46907Θ-57Ο
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου