ΧΕ-699 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2097/2022 ) , REBATE A 2021 (385.89), REBATE B 2021 (1980.76), REBATE Γ’ 2021 (182.6), REBATE Δ’ 2021 (63.82) – ΑΔΑ: 6Ζ3Θ46907Θ-Ι95

Θέμα: ΧΕ-699 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2097/2022 ) , REBATE A 2021 (385.89), REBATE B 2021 (1980.76), REBATE Γ’ 2021 (182.6), REBATE Δ’ 2021 (63.82)
Ημερομηνία: 11/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 09:05:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ3Θ46907Θ-Ι95
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου