ΧΕ-716 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 & Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 ,( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2085/2022 ) ,CLAW A 21 (274.46),CLAW B 21 (272.07) ,R. A 21 (1.28), R. B 21 (2.56), R. Γ’ 21 (1.8) , R. Δ’ 21 (2.71) – ΑΔΑ: 6Ζ3146907Θ-81Δ

Θέμα: ΧΕ-716 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 & Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 ,( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2085/2022 ) ,CLAW A 21 (274.46),CLAW B 21 (272.07) ,R. A 21 (1.28), R. B 21 (2.56), R. Γ’ 21 (1.8) , R. Δ’ 21 (2.71)
Ημερομηνία: 12/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/09/2023 13:51:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ3146907Θ-81Δ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου