Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 80/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Ζ1346907Θ-ΖΝ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 80/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 24/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/05/2023 12:44:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ1346907Θ-ΖΝ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου