ΧΕ-812 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 412/2022 , ΧΕ 330/2022 , 643/2022 & ΧΕ 1223/2022 – ΑΔΑ: 6ΥΤΓ46907Θ-3Θ5

Θέμα: ΧΕ-812 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 412/2022 , ΧΕ 330/2022 , 643/2022 & ΧΕ 1223/2022
Ημερομηνία: 17/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 08:40:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΤΓ46907Θ-3Θ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου