ΧΕ-750 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1644/2022 – ΑΔΑ: 6ΥΝ246907Θ-9Σ0

Θέμα: ΧΕ-750 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1644/2022
Ημερομηνία: 16/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/08/2023 11:22:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΝ246907Θ-9Σ0
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου