ΧΕ-633 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 214/2023 – ΑΔΑ: 6Ξ8346907Θ-ΜΨΜ

Θέμα: ΧΕ-633 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 214/2023
Ημερομηνία: 08/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/05/2023 09:07:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ8346907Θ-ΜΨΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου