ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ, ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΜΕΡΑΣ, ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ, ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΚΤΛ) – ΑΔΑ: 6ΒΨΒ46907Θ-Κ07

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ, ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΜΕΡΑΣ, ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ, ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΚΤΛ)
Ημερομηνία: 10/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/05/2023 08:50:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΨΒ46907Θ-Κ07
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου