ΧΕ-735 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ " & " ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ", ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΒΙΕ46907Θ-8ΤΓ

Θέμα: ΧΕ-735 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ " & " ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ", ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 15/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 08:39:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΙΕ46907Θ-8ΤΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου