Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΚΛΙΠ ΜΥΤΗΣ ΓΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ SMART PFT USB» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΒΦΒ46907Θ-3ΩΖ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΚΛΙΠ ΜΥΤΗΣ ΓΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ SMART PFT USB» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2023 10:59:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΦΒ46907Θ-3ΩΖ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου