Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 121/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Β6Κ46907Θ-ΛΛΡ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 121/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 09/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/05/2023 10:54:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Β6Κ46907Θ-ΛΛΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου