Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΤΤΕ46907Θ-9ΜΕ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 03/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/05/2023 08:16:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΤΕ46907Θ-9ΜΕ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου