Π11Θ3-2023 – ΑΔΑ: 6ΤΠΙ46907Θ-ΧΚ9

Θέμα: Π11Θ3-2023
Ημερομηνία: 26/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/05/2023 13:08:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΠΙ46907Θ-ΧΚ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου