Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 75/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΘΣΣ46907Θ-35Ρ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 75/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 16/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2023 08:38:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΣΣ46907Θ-35Ρ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου