Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤ. ΧΟΡΗΓ. ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6Θ2646907Θ-6ΡΞ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤ. ΧΟΡΗΓ. ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 18/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 08:11:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ2646907Θ-6ΡΞ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου