ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ – ΑΔΑ: 6Θ0Χ46907Θ-ΙΘΠ

Θέμα: ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ
Ημερομηνία: 08/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 11:21:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ0Χ46907Θ-ΙΘΠ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου