ΧΕ-580 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΑΔΑ: 6ΣΩΦ46907Θ-ΕΝΕ

Θέμα: ΧΕ-580 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 03/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 10:19:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΩΦ46907Θ-ΕΝΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου