ΧΕ-682 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 848/2022 – ΑΔΑ: 6ΣΓΩ46907Θ-Α2Ξ

Θέμα: ΧΕ-682 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 848/2022
Ημερομηνία: 10/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/08/2023 12:43:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΓΩ46907Θ-Α2Ξ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου