ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ – ΑΔΑ: 6ΣΑΞ46907Θ-ΝΔΑ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ
Ημερομηνία: 25/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/05/2023 09:34:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΑΞ46907Θ-ΝΔΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου