Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 23/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6Σ9Φ46907Θ-ΞΜΑ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 23/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 05/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/05/2023 09:24:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ9Φ46907Θ-ΞΜΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου