Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 773/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6Σ5Ν46907Θ-ΕΟΜ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 773/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 22/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 08:47:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ5Ν46907Θ-ΕΟΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου