ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ – ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΑΔΑ: 6ΡΟΨ46907Θ-23Ι

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ – ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ημερομηνία: 26/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/05/2023 13:29:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΟΨ46907Θ-23Ι
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου