ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υπ΄αριθμ. 16/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ “ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ” – ΑΔΑ: 6Ρ5Υ46907Θ-73Γ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Υπ΄αριθμ. 16/2023
ΓΙΑ ΤΗΝ “ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ”
Ημερομηνία: 12/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 10:01:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ5Υ46907Θ-73Γ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου