ΧΕ-715 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 & Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2084/2022 ) ,CLAW A 2021 (316.88) ,R. A 2021 (6.27) , R. B 2021 (6.47), R. Γ’ 2021 (3.82), R. Δ’ 2021 – ΑΔΑ: 6ΨΜΘ46907Θ-ΕΦΝ

Θέμα: ΧΕ-715 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 & Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2084/2022 ) ,CLAW A 2021 (316.88) ,R. A 2021 (6.27) , R. B 2021 (6.47), R. Γ’ 2021 (3.82), R. Δ’ 2021
Ημερομηνία: 12/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/09/2023 13:51:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΜΘ46907Θ-ΕΦΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου