Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 368/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΨΚ646907Θ-Β1Τ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 368/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 02/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/05/2023 09:34:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΚ646907Θ-Β1Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου