ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΜΗΡΟΥ Μ.Χ. ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΠΙΝ46907Θ-7ΛΦ

Θέμα: ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΜΗΡΟΥ Μ.Χ. ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2023 11:02:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΙΝ46907Θ-7ΛΦ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου