Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «TONER LEXMARK B 2546» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΠΙ446907Θ-2ΧΡ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «TONER LEXMARK B 2546» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 12/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 09:56:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΙ446907Θ-2ΧΡ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου