ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CLO TEST ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ – ΑΔΑ: 6Π6Λ46907Θ-ΓΝΦ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CLO TEST ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ
Ημερομηνία: 16/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2023 11:04:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Π6Λ46907Θ-ΓΝΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου