Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 659/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΩΗ646907Θ-ΓΘ9

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 659/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 24/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/05/2023 11:03:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΗ646907Θ-ΓΘ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου