ΧΕ-751 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1575/2022 – ΑΔΑ: 6ΟΧ646907Θ-595

Θέμα: ΧΕ-751 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1575/2022
Ημερομηνία: 16/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 08:39:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΧ646907Θ-595
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου