ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΑΔΑ: 6Ο7Σ46907Θ-53Ξ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημερομηνία: 26/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/05/2023 13:25:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο7Σ46907Θ-53Ξ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου