ΧΕ-660 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6Ο2Λ46907Θ-ΑΩΨ

Θέμα: ΧΕ-660 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 09/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 08:39:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο2Λ46907Θ-ΑΩΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου