Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 776/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΝΗΟ46907Θ-Ψ9Ν

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 776/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 22/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 08:51:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΗΟ46907Θ-Ψ9Ν
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου