Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 688/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Ν7Π46907Θ-ΝΡΩ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 688/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 08/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 14:14:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν7Π46907Θ-ΝΡΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου