Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 106/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6Μ7346907Θ-24Υ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 106/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 11/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/05/2023 12:41:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ7346907Θ-24Υ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου