Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 465/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΛΥΩ46907Θ-ΨΩ0

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 465/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 17/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2023 12:51:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΥΩ46907Θ-ΨΩ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου