ΑΝΤΛΙΑΣ, ΠΟΜΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ – ΑΔΑ: 6Λ9Υ46907Θ-ΘΧΣ

Θέμα: ΑΝΤΛΙΑΣ, ΠΟΜΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
Ημερομηνία: 08/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 11:16:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ9Υ46907Θ-ΘΧΣ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου