Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΤΡΟΚΑΡ ΜΕ ΛΟΓΧΗ, ΛΑΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΤΟ ΨΑΛΙΔΙ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΚΩ346907Θ-ΞΩΕ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΤΡΟΚΑΡ ΜΕ ΛΟΓΧΗ, ΛΑΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΤΟ ΨΑΛΙΔΙ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 25/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/05/2023 11:32:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΩ346907Θ-ΞΩΕ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου