Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 64/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΙΝΒ46907Θ-ΘΥΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 64/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 19/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/05/2023 13:31:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΝΒ46907Θ-ΘΥΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου