ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΑΔΑ: 6ΗΕΟ46907Θ-Α4Α

Θέμα: ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ημερομηνία: 31/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/05/2023 13:19:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΕΟ46907Θ-Α4Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου