Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 98/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Η5Ψ46907Θ-ΨΦΦ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 98/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 09/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/05/2023 10:52:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η5Ψ46907Θ-ΨΦΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου