Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΘΗΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΔΙΠΛΗ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6Ι4Ο46907Θ-ΕΟΛ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΘΗΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΔΙΠΛΗ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 12/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 10:03:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι4Ο46907Θ-ΕΟΛ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου