ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΑΔΑ: 6Η2646907Θ-Κ48

Θέμα: ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 05/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/05/2023 13:14:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η2646907Θ-Κ48
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου