ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ – ΑΔΑ: 6ΦΥΕ46907Θ-84Λ

Θέμα: ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία: 15/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2023 13:08:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΥΕ46907Θ-84Λ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου