Π10Θ24-2023 – ΑΔΑ: 6ΦΘ446907Θ-2ΙΚ

Θέμα: Π10Θ24-2023
Ημερομηνία: 12/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 10:35:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΘ446907Θ-2ΙΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου