Π10ΘΕΗΔ6-2023 – ΑΔΑ: 6ΦΣΙ46907Θ-ΘΔΧ

Θέμα: Π10ΘΕΗΔ6-2023
Ημερομηνία: 16/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2023 13:07:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΣΙ46907Θ-ΘΔΧ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου