Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.79 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΦΠΡ46907Θ-64Α

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.79 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 05/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/05/2023 12:01:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΠΡ46907Θ-64Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου