ΧΕ-828 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5041/2023 Αρθ.94 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ7 – ΑΔΑ: 6Φ3Ε46907Θ-7Β1

Θέμα: ΧΕ-828 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5041/2023 Αρθ.94 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ7
Ημερομηνία: 19/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 08:40:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ3Ε46907Θ-7Β1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου